boğulmaq

boğulmaq
f.
1. Hava azlığından nəfəsi çətinləşmək, nəfəs ala bilməmək. İstidən boğulmaq. Bu otağın havası yoxdur, adam boğulur. Dağa qalxdıqca boğulurdum.
2. Nəfəs ala bilməmək nəticəsində ölmək (tüstüdən, boğucu qazdan və s.). Tüstüdən, az qala boğulmuşdum.
3. Suda qərq olmaq, batmaq. Dənizdə boğulmaq. Çayda boğulmaq.
4. məc. Məhv olmaq, tələf olmaq, yox olmaq, qeyb olmaq. Görürəm ilk dəfə ulduzun, Ayın; Alovlar içində boğulduğunu. . . S. V..
5. məc. Son dərəcə sıxıntı, təzyiq, mənəvi və cismani əzab hiss etmək. Yazıqda qalmayır taqətdən əsər; Boğulur qəfəsdə bir bülbül kimi. S. V..
6. məc. Bir şeyin çoxluğunu, ağırlığını, güclülüyünü, üstünlüyünü bildirir. Ətraf qəmgin bir sükut içində boğulurdu. M. Hüs..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • boğulma — «Boğulmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tıncıxmax — I (Ağbaba, Ağcabədi, Xaçmaz, Qax, Oğuz, Zəngilan) ürəyi darıxmaq, hava çatmamaq, təngnəfəs olmaq, boğulmaq. – Əlinin başını suya basdım, o da suda tıncıxdı (Ağcabədi); – Kök adam həməşə tıncıxar (Ağbaba); – İsdidən adam tıncıxır (Zəngilan); – A… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • uğunmax — I (Qax) təəssüflənmək, təəssüf etmək II (Qax) həyəcandan boğulmaq …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • batmaq — f. 1. Şiş tərəfi ilə bir yerə sancılmaq, girmək, soxulmaq (ucu iti şeylər haqqında). Ayağıma mıx batdı. Barmağıma iynə batdı. – Tikan olub ayağa batınca, gül ol yaxaya sancıl. (Ata. sözü). // məc. Batan kimi, girən kimi hiss olunmaq; sancmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boğazlanmaq — məch. 1. Boğazından tutulmaq, yaxalanmaq. <Şeyda:> Bu gün Yusiflə Musanın boğazlandığını görüb də qoyun sürüsü kimi kənardan seyr edirsiniz. H. C.. 2. Boğazı kəsilmək, boğazı üzülmək, boğulmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çeçəmək — f. Nəfəs borusuna bir şey düşməsi nəticəsində təngnəfəs olmaq; anən boğulmaq. Tahir çeçədi. Ağız burnuna dolmuş acı su ürəyini bulandırırdı. M. Hüs.. Veys hətta bir dəfə çeçədi. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəmsik — 1. is. İtin boynuna bağlanan ip, xalta. <Güləli> . . Ala iti kəmsiyindən açıb yanına aldı, ulu babasından qalan çaxmaqlı tüfəngi də çiyninə saldı. S. R.. ◊ Kəmsiyini çeynəmək (gəmirmək) – hirsindən boğulmaq, son dərəcə hirslənmək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nəfəs — is. <ər.> 1. Ciyərlə havanı içəri alıb buraxma (insan və heyvanlarda oksigen udub karbon qazı buraxma prosesi). Nəfəs üzvləri. Dərindən nəfəs almaq. // Ciyərlə alınıb buraxılan hava. <Müəllim və Tellinin> başları birbirinə çox yaxın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qoparılmaq — 1. «Qoparmaq»dan məch. Səkinə qoparılmış gül yarpağı kimi solub getməkdə idi. M. C.. 2. Ayrılmaq. Başladığı bu işdən qoparılmaq, aralanmaq və ondan ayrı yaşamaq <Dəmirova> havasız bir mühitə düşmək və boğulmaq kimi gəlirdi. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəhərlənmək — f. Acıq çəkmək, hiddətlənmək, acığından boğulmaq. // Mütəəssir olmaq, kədərlənmək, kövrəlmək, doluxsunmaq, boğula boğula ağlamaq. Bu sözlərdən sonra qadın qəhərləndi, çarqatının ucu ilə gözlərini sildi. P. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”